Syddjurs Klimahandlingsplan sætter retningen for de næste 4 års klimaindsatser

Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan 2021-2024 fastlægger de indsatser kommunen skal arbejde med for at reducere kommunens CO2 udledning. Der er behov for klimatilpasning inden for mange områder, blandt andet øget brug af vedvarende energi, udbredelse af fjernvarme og reduktion af CO2 udledning fra transport- og landbrugsområderne. Klimahandlingsplanen bygger på borgernes meninger og idéer, blandt andet fra den foregående høringsproces Klimahandlinger i Syddjurs Kommune, hvor man via Facebook kunne bidrage med egne handlinger og meninger.

Byrådet godkendte klimahandleplanen onsdag d. 24. marts og startede hermed en 6 ugers høringsperiode, hvor alle kan bidrage med deres interesser i den klimapolitiske debat. Planen rummer allerede mange gode indspil fra den inddragelsesproces, der fandt sted i sensommeren 2020. Syddjurs Kommunes nuværende klimaplan er fra 2012 og kommunen har fået mange erfaringer med klimaindsatsen siden da. Den nye plan indeholder planer for at begrænse udledningen af drivhusgasser i kommunen og den skal kunne udvikle robusthed mod skader og tab fra oversvømmelser og skybrud.

Formanden for Udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler:

 - Den grønne omstilling er allerede i gang, det viser Syddjurs energi- og klimaregnskab. Vi har siden 1990 reduceret ca. 39 % af CO2 udledningen, men er altså på 30 år kun kommet halvvejs mod de 70%, som vi sigter imod i 2030. For at komme i mål er det vigtigt at alle deltager og føler sig inddraget i den grønne omstilling. Vi vil med klimahandlingsplanen inddrage borgere, foreninger, erhvervslivet og landbruget, for at få det bedste ud af den lokale grønne omstilling i denne globale udfordring, der nok er den største opgave, som menneskeheden står overfor. I forhold til stormflod og skybrud i vi allerede i gang med planlægningen. Her er det vigtigt, at borgerne vil samarbejde for at finde løsninger på de udfordringer, der rammer vores byer og kystområder i nærmeste fremtid.

Klimahandlingsplanen vil i de kommende år være Byrådets værktøj til at handle på udfordringerne ved klimaforandringerne. Blandt indsatserne er en videreudvikling af varmeforsyningen, øget CO2 indsats i kommunens egen drift og reduktion af CO2 fra transportsektoren og landbruget.

De politiske visioner for klimahandlingsplanen er at:

  • reducere CO2 udledningen med 70 procent i 2030 og 100 procent i 2050.
  • bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100 % af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.
  • tilpasse byer og land til fremtidens klimaudvikling med stigende havvand og vådere vejr.

Klimahandlingsplanen er ligesom Kommuneplan 2020 i et digitalt format, der gør det lettere for alle målgrupper, at finde frem til lige netop deres interesser. Samtidig er det nemt for læseren at finde baggrundsviden via planens referencer til for eksempel Klimarådet. En aktivitetsplan er som noget nyt blevet en del af klimahandlingsplanen. Aktivitetsplanen dækker de næste par år og vil løbende blive opdateret, så Syddjurs Kommunens prioritering af klimatiltag vil være synligt for alle.

Klimahandlingsplanens målsætninger og indsatsområder

Syddjurs Kommune vil bringe visionen for klimaindsatsen i spil med følgende indsatser:

Måle effekt og dokumentere indsatser

- Udarbejde af energi- og klimaregnskaber

Reducere forbruget af energi

Reducere kommunens egen CO2 udledning i den kommunale drift

- Energibesparelse på kommunale bygninger

- Grøn indkøbspolitik

- Bæredygtig kørsel

Videreudvikle varmeforsyning og vedvarende energikilder (VE)

- Grøn omstilling af varmeforbruget

- Konvertering af olie- og elvarme til varmepumper

- Evt. revision af kommunens biogasplan

Reducere udledning af CO2 fra transportsektoren

- Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.

- Etablere el-ladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

Reducere drivhusgasser fra landbruget og naturen

- Gennemføre lavbundsprojekter via kommunal facilitering

- Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorder

- Skovrejsning

Klimatilpasse byer, bygninger, infrastruktur og natur

Bruge strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler

- forpligtende aftaler på regionalt og nationalt plan

- lokale klimaplaner med fjernvarmeværker, virksomheder, foreninger eller leverandører.

Man kan læse klimahandlingsplanen 2021-2024 og afgive høringssvar på kommunens hjemmeside.

https://www.syddjurs.dk/hoeringer/klimahandlingsplan-2021-2024

Og mere information og debat på Facebook-siden Klimahandlinger i Syddjurs Kommune:

https://www.facebook.com/KlimahandlingerSyddjursKommune/

Foto: Elbil ved slotsruinen

Opdateret: 25-03-2021 13:55
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt