Valgplakater

Valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer

Spørgsmål vedrørende ophængning af plakater i Syddjurs Kommune kan rettes til Veje og Trafik, på tlf. nr. 8753 5480 eller veje.trafik@syddjurs.dk.

Folketinget har den 27. december 2014 vedtaget en ændring af vejloven og privatvejloven, der indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejareal. Derudover har Folketinget den 21. februar 2017 vedtaget en ændring af de to love, der bl.a. ændrer begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater.

> Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministererts side om valg og valgplakater her

Læs også vores faktaark om valgplakater herunder

Opdateret: 08-02-2021 13:30

Kontakt