Bliv sosu

 

Social- og sundhedshjælper uddannelsen i Syddjurs

Vi søger løbende social- og sundhedshjælperelever med start 1. august 2021 med skolegang  på Grenå Sosuskole eller Sosu Østjylland(Århus skolen). Der frist for ansøgning d. 3. maj og du får svar d. 21. maj.  Der er  ansættelsessamtaler på Plejecenter Rosengården, Tingvej 22, Hornslet i lokale Fristedet  tirsdag d. 11. maj i tidsrummet  kl. 8.30-15.00, og  onsdag d. 12. maj i samme tidsrum også på Plejecenter Rosengården, hvor du har mulighed for at fortælle om din motivation til at søge uddannelsen og også får mulighed for at uddybe din ansøgning.

Hold øje med din mail ang. evt. indkaldelse til samtale og vær opmærksom på at aflyse, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

Ansættelses- og adgangskrav for social- og sundhedshjælperelev

For at blive social- og sundhedshjælperelev skal du have bestået Grundforløb 2.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning her:

https://sosuranders.dk/

https://www.sosuoj.dk/

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud for voksne optjent inden for de seneste 4 år. Læs mere om voksenelevløn her.

Der er nu også mulighed for at søge om voksenlærlingeløn.


Link til ansøgning
> Ansøg om at blive Social- og sundhedshjælperelev

Har du spørgsmål til ansøgning
Kontakt uddannelseskoordinator Susanne Pallesen på tlf. 51343682 eller supa@syddjurs.dk

 

Social- og sundhedsassistent uddannelsen i Syddjurs

Vi søger løbende  social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart d. 1. august  2021 eller senere afhængig af evt. merit. 

Der er frist for ansøgning mandag d. 3. maj og du får svar d. 21. maj. Der er  ansættelsessamtaler på Plejecenter Rosengården, Tingvej 22, Hornslet i lokale Fristedet  tirsdag d. 11. maj, og  onsdag d. 12. maj også på Plejecenter Rosengården, begge dage i tidsrummet kl. 8.30-  15. Under samtalen har du  mulighed for dels at fortælle om din motivation til at søge uddannelsen og dels at uddybe din ansøgning.

Hold øje med din mail ang. evt. indkaldelse til samtale og vær opmærksom på at aflyse, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

Ansættelses- og adgangskrav for social- og sundhedsassistentelev

For at blive social- og sundhedsassistentelev skal du have følgende kvalifikationer for at komme i betragtning:

Har gennemført GF 2 til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter

Naturfag på E niveau - bestået

Dansk på D niveau - bestået

Førstehjælp - 12 timers kursus

Elementær brandbekæmpelse – 3 timers kursus

Pladserne er på skolerne i Grenå og Århus, og du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning her: www.sosuranders.dk og https://www.sosuoj.dk/

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud for voksne optjent inden for de seneste 4 år. Læs mere om voksenelevløn her.

Der er nu også mulighed for at søge om voksenlærlingeløn.

Link til ansøgning
> Ansøg om at blive Social og sundhedsassistentelev

Har du spørgsmål til ansøgning
Kontakt uddannelseskoordinator Susanne Pallesen på tlf. 51343682 eller supa@syddjurs.dk

Opdateret: 08-04-2021 15:09

Kontakt