Der vises dokumenter fra mandag d. 10 maj 2021.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
161817/21Udmøntning og værktøjer til ny lønpolitik i Syddjurs Kommune19/2988
168871/2118/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12389
168865/21Ellekærparken 85, 8543 Hornslet - Anmodning om supplerende materiale21/12442
165583/2128/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/8978
165706/2165/21(B) Byggeskadeforsikring, endelig police18/37876
166981/2120/21 Grenåvej 20, 8410 Rønde: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/10/202121/10392
165596/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
165627/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
166514/21Knebel Bygade 31 - 8420 Knebel - BBR-indberetning21/12633
165681/2165/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen18/37876
169320/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17112
168873/2118/21(B) Snittegninger21/12389
168876/2118/21(B) Dokumentation for valg af brandklasse21/12389
165649/2115/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/6750
169206/2118/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/9432
165548/2125/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/93397
169360/211/21(B) Situationsplan21/17114
169410/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/12844
165602/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
167000/2136/21(B) Snittegninger21/11654
169407/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder20/12844
169158/2124/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/26513
169126/2117/21 Margrethelundvej 10, 8550 Ryomgård: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 3 - 5/10/202120/26513
168458/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17004
169340/2112/21 tornhøjvej 19 Koed: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/9450
169363/211/21(B) Facadetegninger21/17114
166983/2120/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/10392
167169/2135/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/25362
169196/21Ranesvej 10, 8400 Ebeltoft - Orientering til ansøger21/8023
168874/2118/21(B) Ubebyggede arealer21/12389
168875/2118/21(B) Brand og konstruktionsklasse21/12389
169343/2112/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/9450
169252/2110/21 Anneks_Titanvej: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/12444
169402/2134/21 Annex Bækholmen : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 6 - 5/10/202120/12844
165550/2125/21(B) Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)20/93397
169358/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17114
168436/2117/21 7934-SFR-Skovbrynet 25, Mørke: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/2666
167128/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/25362
169207/2118/21(B) Facadetegninger21/9432
169415/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation20/12844
169346/2112/21(B) Brand og konstruktionsklasse21/9450
166924/21Vrinners Bygade 35, 8420 Knebel - Mail til nabo20/102873
169208/2118/21(B) Facadetegninger21/9432
169004/21Gl. kirkebjerg 46A, Knebel - Tømningsrapport, april 2021 - tank ok.19/17096
168789/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17049
169157/2124/21 Margrethelundvej 10, 8550 Ryomgård: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 4 - 5/10/202120/26513
169366/211/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt21/17114
165591/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
169063/21Kvittering for indberetning af sl jfning, DGU nr. 70.808 - Kvittering for indberetning af sl?jfning DGU nr. 70.808.msg21/3372
168457/211/21 Nyt tag: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/10/202121/17004
165592/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
168161/21Godkendt anmeldelse21/16998
169335/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17113
167132/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/25362
168997/21Rapport AR-21-CA-21045799-01 03.05.2119/31714
166927/21Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde - Situationsplan_F79FNDSG_2104504_oversigtskort.pdf21/16973
167123/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger20/25362
169184/21Egernvej 28, 8400 Ebeltoft - Ibrugtagningstilladelse21/6013
165609/2137/21(B) Brand og konstruktionsklasse21/12281
169159/2124/21(B) Situationsplan20/26513
167148/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand20/25362
167124/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger20/25362
169405/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder20/12844
168872/2118/21(B) Facadetegninger21/12389
165540/21Baunehøjparken 38, 8410 Rønde - mangelskrivelse21/8978
165626/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
169342/2112/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/9450
169203/2118/21(B) Situationsplan21/9432
165594/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
168877/2118/21(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse21/12389
165597/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
169416/2134/21(B) Dokumentation for konstruktioner20/12844
169256/2110/21(B) Situationsplan21/12444
169254/2110/21(B) Situationsplan21/12444
169404/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb20/12844
168463/211/21(B) Snittegninger21/17004
168190/21Bøjstrupvej 34 - 8550 Ryomgård - BBR-indberetning21/12830
165659/21Oldvej 9, 8544 Mørke - Fortidsmindebeskyttelseslinje Intern høring21/12408
169129/2117/21(B) Facadetegninger20/26513
165588/2137/21 TILBYGNING - BADEVÆRELSE - MB: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/12281
169336/211/21(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information21/17113
165648/2115/21 Solskrænten 7: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/6750
169418/2134/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri20/12844
165595/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
167167/2135/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/25362
165605/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
165559/21SV: Sommerhuse, Helgenæs - Syddjurs kommune..19/33810
166958/2129/21 Skelstien 1 2021: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/10/202121/8595
167119/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger20/25362
165617/2137/21(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse21/12281
169406/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder20/12844
169210/2118/21(B) Snittegninger21/9432
165630/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
165547/2125/21 Østergårdsvej 10A: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 5/10/202120/93397
165628/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
168133/21Vester Herredsvej 23, 8400 Ebeltoft - Ibrugtagningstilladelse20/25362
169253/2110/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/12444
166996/2136/21(B) Facadetegninger21/11654
165581/21Egernvej 28, 8400 Ebeltoft21/6013
165613/2137/21(B) Dokumentation for valg af brandklasse21/12281
169362/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/17114
168810/211/21(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information21/17050
168182/21Bøjstrupvej 34 - 8550 Ryomgård - Konfliktsøgning21/12830
168162/21Skyttebakken 4, 8550 Ryomgård - Mail med supplerende materiale20/40275
169013/21Rapport AR-21-CA-21045866-01 03.05.2119/31602
165635/21Bakkevej 15, 8410 Rønde - Anmodning om supplerende materiale21/12414
168867/2118/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/12389
168870/2118/21(B) Situationsplan21/12389
166994/2136/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/11654
165612/2137/21(B) Dokumentation for valg af brandklasse21/12281
165631/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
169357/211/21 Skovfryd 5: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/10/202121/17114
166959/2129/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/8595
166907/21Bakkehegnet 8 ST - 8400 Ebeltoft - BBR-indberetning21/12027
167130/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/25362
169204/2118/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/9432
169200/2118/21 Vestre Strandvej 39: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/9432
166998/2136/21(B) Facadetegninger21/11654
169211/2118/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt21/9432
168753/21Friland 3, 8410 Rønde - Mail til ejer med kort over bygninger21/17039
169409/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 13. Forureninger20/12844
165610/2137/21(B) Brand og konstruktionsklasse21/12281
169127/2117/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/26513
165698/2165/21(B) Erklæring om det færdige byggeri18/37876
168815/211/21(B) Afledning af tag- og overfladevand21/17050
168811/211/21(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information21/17050
169413/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn20/12844
169411/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn20/12844
168788/211/21 Svampedamvej 12, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 5/10/202121/17049
166899/2115/21 Erik Menvedsvej 6: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/10564
168138/21Gl. Mejerivej 8 - Nedgravet olietank fjernet21/16995
168894/21Lars Bjørn Hansen - tilsynsnotat21/11754
169165/21Trimmelbakken 9A, 8410 Rønde - Anmodning om supplerende materiale21/12437
169202/2118/21(B) Situationsplan21/9432
169209/2118/21(B) Facadetegninger21/9432
169347/2112/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri21/9450
166989/21Grenåvej 10b - 8410 Rønde - Anmodning om supplerende materiale21/12679
165621/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
169002/21Rapport AR-21-CA-21045813-01 03.05.2119/31714
169133/2117/21(B) Dispensation efter naturbeskyttelsesloven20/26513
165622/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
165619/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
166999/2136/21(B) Facadetegninger21/11654
165599/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
165601/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
165603/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
167107/2135/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/25362
165607/2137/21(B) Facadetegninger21/12281
167165/2135/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/25362
166993/2136/21(B) Situationsplan21/11654
169128/2117/21(B) Situationsplan20/26513
165672/21Vigen 5, 8420 Knebel - Ibrugtagningstilladelse20/60017
168160/21Sivsangervej 30, 8400 Ebeltoft - Anmodning om supplerende materiale21/12413
168177/21Jordvarmeanlæg med boringer på Pindstrupvej 32, 8410 Rønde - Ingen klager indkommet20/89075
168866/2118/21 Arielvej 2: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 5/10/202121/12389
165606/2137/21(B) Facadetegninger21/12281
166995/2136/21(B) Facadetegninger21/11654
165615/2137/21(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse21/12281
168524/21Engvej 9-11, 8543 Hornslet - spørgsmål om opstuvningsbassin og delibrugtagningstilladelse21/8754
165620/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
169365/211/21(B) Facadetegninger21/17114
166900/2115/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/10564
165689/21Mail fra Møllers Byggerådgivning21/12281
169205/2118/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/9432
168809/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17050
168184/21Jordvarmeanlæg med boringer på Pindstrupvej 32, 8410 Rønde - Ingen klager indkommet21/8078
165600/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
169403/2134/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/12844
169201/2118/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/9432
167134/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/25362
168869/2118/21(B) Situationsplan21/12389
165614/2137/21(B) Dokumentation for valg af brandklasse21/12281
169319/211/21 Valmuevej 17: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 5/10/202121/17112
165593/2137/21(B) Planlagt arbejde21/12281
165629/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
169344/2112/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/9450
165608/2137/21(B) Snittegninger21/12281
167001/2136/21(B) Ubebyggede arealer21/11654
166991/2136/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/11654
167154/2135/21(B) Dokumentation for konstruktioner20/25362
169160/2124/21(B) Facadetegninger20/26513
165680/2165/21 Skovvejen 13, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 5/10/202118/37876
165624/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
165604/2137/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/12281
167003/2136/21(B) Tilladelse efter vejlovgivningen21/11654
169345/2112/21(B) Byggeret og helhedsvurdering21/9450
169417/2134/21(B) Dokumentation for konstruktioner20/12844
169408/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug20/12844
165618/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
165623/2137/21(B) Dispensation fra bygningsreglementet21/12281
166990/2136/21 1480 - Martin Madsensvej 19, 8543 Hornslet: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/10/202121/11654
167140/2135/21(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg20/25362
167002/2136/21(B) Byggeskadeforsikring, tilbud21/11654
169361/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/17114
165616/2137/21(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse21/12281
165611/2137/21(B) Brand og konstruktionsklasse21/12281
169414/2134/21(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg20/12844
168115/21Katamaranstien 11, 8400 Ebeltoft - Ibrugtagningstilladelse18/42777
167105/2135/21 Vester Herredsvej 23, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 5/10/202120/25362
165625/2137/21(B) BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse21/12281
166841/21Møllestien 3 - Sløjfning af olietank21/16966
166997/2136/21(B) Facadetegninger21/11654
169163/2124/21(B) Dispensation efter naturbeskyttelsesloven20/26513
168900/21Orientering til påklagede om observationer21/11754
165582/2128/21 Tilbygning - Baunehøjparken 38: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 5/10/202121/8978
165589/2137/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/12281
168437/2117/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/2666